Azərbaycan

Tibbdə gələcəyin invoziv lazer texnologiyaları

Torakal Cərrahiyyə / Pnevmologiya sahəsində biolitec®-dən inqilabi diod lazer texnologiyası

Image

LEONARDO® DUAL 100 diod lazerimiz həkimlərə torakal cərrahiyyə və pnevmologiya sahəsində ən müasir texnoloji standartları təklif edir, ağciyər və bronxial sistem cərrahiyyəsi üçün minimal invaziv və hər şeydən əvvəl yumşaq seçimlərə zəmanət verir. Jena Universitet Xəstəxanasında PD Dr Steinert komandası tərəfindən həyata keçirilən çoxlu sayda əməliyyatlar nəticəsində 1470 nm və 980 nm dalğa uzunluğu birləşməsinin dalğa uzunluqlarının ən təsirli və etibarlı birləşməsi olduğu sübut edilmişdir. Xüsusi hazırlanmış lazer liflərimizlə ağciyər metastazları və ağciyər şişləri təhlükəsiz şəkildə və çətin ki, qan itkisi olmadan rezeksiya edilə bilər.

 

Toxuma tərəfindən udulan lazer enerjisi eyni vaxtda kəsik və laxtalanma ilə nəticələnir, quru və sıx bir rezeksiya səthi qalır. Dəqiq rezeksiya sağlam parenximanı, ağciyər loblarının toxumasını xilas edir. Hətta dərin, mərkəzdə yerləşən və təkrarlanan metastazlar da selektiv şəkildə parçalana və çıxarıla bilər