Azərbaycan

Tibbdə gələcəyin invoziv lazer texnologiyaları

HeLP®, LHP®, FiLaC® və SiLaC® – koloproktologiyada lazer metodlar

Image

Müasir lazer terapiyası incə sahələrin minimal invaziv müalicəsi üçün çox şey təklif edir. Koloproktologiya sahəsində biolitec® hemoroid və fistulaların yumşaq lazerlə müalicəsinə diqqət yetirir.

 

 

 

LlHP® (LaserHemorrhoidoPlasty) – hemoroid üçün

Hemorriden_Lazer

LHP® müvafiq anesteziya altında inkişaf etmiş hemoroidlər üçün yumşaq terapiya kimi istifadə olunur və həm seqmentar, həm də dairəvi hemoroidal düyünlərin interstisial lazer koaqulyasiyasına imkan verir. Lazerin enerjisi hemoroidal düyünə mərkəzləşdirilmiş şəkildə daxil edildiyi üçün hemoroid anodermaya və ya selikli qişaya heç bir zərər vermədən ölçüsünə görə müalicə edilə bilər. Heç bir xarici materiallara (qisqaclara) ehtiyac yoxdur və LHP® hər hansı bir stenoz riski ilə əlaqəli deyil. Müalicə əladır, çünki adi əməliyyatlardan fərqli olaraq, kəsiklər və tikişlər yoxdur.

 

 

 

FiLaC® (Fistula traktının lazerlə bağlanması) – anal fistulalar üçün

 

 

 

FiLaC® fistula traktını mümkün qədər yumşaq şəkildə müalicə edir. Çevik, radial emissiya edən FiLaC® lifi pilot şüadan istifadə edərək dəqiq şəkildə yerləşdirilir və enerjini fistula traktının gedişatına ötürür. FiLaC® lifinin səmərəli şüalanma konsepsiyası tətbiq olunan enerjidən optimal istifadəni təmin edir.

Minimal invaziv lazer terapiyası ilə anal fistulaların müalicəsi zamanı sfinkter əzələsi zədələnmir: əzələnin bütün sahələri maksimum dərəcədə qorunur və sidik tuta bilməmənin qarşısı alınır.

 

 

 

SiLaC® (Sinus Pilonidalis müalicəsi) – sinus pilonidalis üçün

 

steissbeinfistel-behandlung-illu02-150915LQ

 

FiLaC® üçün ən yeni tətbiq sahəsi SiLaC® müalicəsi zamanı sinus pilonidalis və ya pilonidal kistlərin müalicəsidir. Burada lazer terapiyası əla sağalma, minimal yara səthləri və inandırıcı kosmetik nəticələr əldə edir.