BPH, sidik kisəsi və prostat şişlərinin minimal invaziv lazer terapiyası, böyrəklərin qismən rezeksiyası, kondilomalar, striktura və s.